| Điện thoại Panasonic
1461
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-T2371
*    Lưu số vào phonebook
    Nhấc tay nghe, nhấn phím Program .
    Nhập số điện thoại vào, nhấn phím program.
    Nhấn phím nhớ từ 0 -> 9, gác tay nghe xuống .
*    Lưu số vào phím quay nhanh
    Nhấc tay nghe, nhấn phím Program .
    Nhập số điện thoại vào, nhấn phím program.
    Nhấn phím nhớ M1, M2 hoặc M3, gác tay nghe xuống .
*    Lưu số đã gọi vào bộ nhớ
    Nhấc tay nghe, trong lúc đang đàm thoại nhấn phím Program 2 lần.
    Nhấn phím nhớ 0->9 hoặc M1,M2, M3 . Gác tay nghe xuống .
*    Quay số trong bộ nhớ
    Nhấc tay nghe, nhấn phím “ Auto “ nhấn phím nhớ từ 0 ->9
*    Quay số bằng phím quay nhanh
    Nhấc tay nghe, nhấn phím nhớ M1, M2 hoặc M3 .