| Điện thoại Panasonic
1473

Công ty Nam Long – 092 888 2345 – www.namlong.vn Trung tâm Dịch vụ khách hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN KX-T2373

1. CHỌN CHẾ ĐỘ TONE/PULSE (Bình thường thì không phải vào lệnh này)
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Nhấn nút “MUTE”
- Nhấn phím số “3”
- Nếu chọn “TONE” nhấn phím số “1”
- Nếu chọn “PULSE” nhấn số “2”
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt
2. CÁCH GHI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ BỘ NHỚ NHANH (CÓ 20 BỘ NHỚ)
Cách thứ nhất:
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút
“AUTO/LOWER” và nút “Emergency”. Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
Cách thứ hai:
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím “AUTO/LOWER”
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút “AUTO/LOWER” và nút “Emergency”
- Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
3. CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI LƯU TRONG BỘ NHỚ NHANH (Bằng những nút hình ô vuông)
Cách thứ nhất:
- Nhấc tổ hợp, hoặc nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút hình ô vuông đã lưu số điện thoại
Cách thứ hai:
- Nhấc tổ hợp, hoặc nhấn phím SP-Phone
- Nhấn phím AUTO/LOWER
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút
- AUTO/LOWER và nút Emergency
4. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO BỘ NHỚ TRỰC TIẾP
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”.
- Nhấn số điện thoại cần nhớ
- Nhấn phím “AUTO/LOWER”
- Nhấn các phím nhớ trên bàn phím (từ 0 đến 9)
- Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
5. CÁCH GỌI ĐIỆN TỪ CÁC PHÍM NHỚ LƯU TRONG BỘ NHỚ TRỰC TIẾP
- Nhấc tổ hợp, hoặc nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “AUTO/LOWER”
- Nhấn vị trí số điện thoại đã lưu từ 0 …đến 9. máy sẽ tự động quay số mà bạn đã lưu.
6. KHOÁ TẤT CẢ CÁC CUỘC GỌI RA NGOÀI.
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “DIAL LOCK”
- Nhập mã Pin vào (mã PIN do nhà Sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn PROGRAM để xác nhận cài đặt
7. CÁCH MỞ KHOÁ TẤT CẢ CÁC CUỘC GỌI RA NGOÀI
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “DIAL LOCK”
- Nhập mã Pin vào (mã PIN do nhà Sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt
- Bạn sẽ nghe tiếng bip xác nhận việc mở khoá đã hoàn thành
8. CÁCH KHOÁ CÁC CÁC CUỘC GỌI LIÊN TỈNH, DI ĐỘNG, QUỐC TẾ
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Nhấn phím “MUTE”
- Nhấn phím số “1”
- Nhấn phím số “0” (đây là các số đầu tiên trong dãy số di động, số gọi ngoại tỉnh)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt-
9. CÁCH MỞ KHOẢ GỌI DI ĐỘNG , NGOẠI TỈNH.
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM” đèn “MUTE” sẽ nháy sáng
- Nhấn phím “MUTE”
- Nhấn phím số “1’
- Nhấn phím số [ *] (phím này là phím ngay bên trái số “0” trên bàn phím)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt
Lưu ý:
- Quý khách hàng sử dụng máy cẩn thận, trong trường hợp đổi mã Pin của máy thì vui lòng ghi lại mà Pin.
- Công ty không bảo hành trong trường hợp khách hàng thay đổi và không nhớ mã PIN