| Điện thoại Panasonic
2589
Hướng dẫn sử dụng máy Panasonic KX-T2375
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-T2375
Khi cài đặt máy phải ở trạng thái chờ cuộc gọi đến.
1)    Chọn cách quay số Tone/Pulse.
-    Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
-    Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F -      “.
-    Nhấn phím số 3, màn hình hiện “F3     ton”.
-    Nhấn phím số 1 để chọn cách quay Tone hoặc phím số 2 để chọn cách quay Pulse.
-    Nhấn nút Program để lưu phần vừa cài đặt.
2)    Cách chỉnh sửa giờ.
-    Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
-    Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F -      “.
-    Nhấn phím số 6, màn hình hiện “12-00      “.
-    Nhập giờ vào. Nhấn nút # để chọn AM, PM.
-    Nhấn nút Program để lưu phần vừa cài đặt.
3)    Điều chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.
-    Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
-    Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F -      “.
-    Nhấn phím số 7, màn hình hiện “F7     3“.
-    Nhấn từ 1 đến 4 để chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
4)    Lưu số điện thoại vào bộ nhớ.
a)    Bộ nhớ thường (10 số)
-    Nhấn nút Program. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
-    Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.
b)    Bộ nhớ nhanh (20 số).
-    Nhấn nút Program. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
-    Nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số trên) hoặc nhấn nút Auto/Lower, rồi nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số dưới).
5)    Xoá số điện thoại trong bộ nhớ.
a)    Bộ nhớ thường.
-    Nhấn nút Program.
-    Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.
b)    Bộ nhớ nhanh.
-    Nhấn nút Program.
-    Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số trên.
-    Nhấn nút Auto/Lower Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số dưới.
6)    Gọi từ số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ.
a)    Bộ nhớ thường.
-    Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút Sp-phone.
-    Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn vị trí nhớ số điện thoại cần gọi.
b)    Bộ nhớ nhanh
-    Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút Sp-phone.
-    Nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở trên.
-    Nhấn nút Auto/Lower, rồi nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở dưới.
7)    Cách đổi mã pin.
-    Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
-    Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F -      “.
-    Nhấn phím số 5, màn hình hiện “F5     ----“.
-    Nhập mã pin cũ vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập “1111”).
-    Nhấn nút Program, màn hình hiện “F5     ----“.
-    Nhập mã pin mới (4 số).
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
8)    Cách khóa bàn phím.
-    Nhấn nút Dial lock.
-    Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập vào 1111).
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
9)    Cách mở khóa bàn phím.
-    Nếu máy bị khóa bàn phím, thao tác các bước sau để mở khóa bàn phím.
-    Nhấn nút Dial lock.
-    Nhập mã pin vào (mã pin mặc định của nhà sản xuất là 1111).
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
10)    Cách khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).
-    Nhấn nút Program. Nhấn nút Mute.
-    Nhấn phím số 1.
-    Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
-    Nhấn nút Program (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
-    Nhấn nút Pause rồi nhấn phím số 0.
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
11)    Cách mở khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).
-    Nhấn nút Program. Nhấn nút Mute.
-    Nhấn phím số 1.
-    Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
-    Nhấn nút Program (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
-    Nhấn phím *.
-    Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi
    -    Cửa hàng Đại lý    :    …………………………
    -    Trung tâm bảo hành    :    84-8-39971540
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-T2375-DOWNLOAD
Xem thêm thông tin: www.namlong.vn