| Điện thoại Panasonic
7253
Hướng dẫn sử dụng máy Panasonic KX-TS500
Hướng dẫn sử dụng máy Panasonic KX-TS500

 1. Thực hiện cuộc gọi:

- Nhấc tay nghe

- Nhấn số cần gọi

- Khi hoàn tất cuộc gọi, gác tay nghe.

2. Trả lời cuộc gọi:

- Khi chuông điện thoại reo, bạn nhấc tay nghe để trả lời

- Khi cuộc thoại kết thúc, bạn gác tay nghe.

3. Gọi lại số gần nhất

- Nhấc tay nghe, nhấn “REDIAL”

- Để điều chỉnh âm lượng, nhấn phím mũi tên volume lên hoặc xuống

4. Dịch vụ cuộc gọi chờ:

(Cho phép người nghe nhận cuộc gọi khác khi đang đàm thoại.

* Lưu ý: Đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ)

- Khi nghe tín hiệu có cuộc gọi chờ, nhấn phím “FLASH” để trả lời cuộc gọi thứ hai.

- Để chuyển giữa các cuộc gọi, nhấn “FLASH”