| Điện thoại Panasonic
3890
Hướng dẫn sử dụng máy Panasonic KX-TS520
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KX-TS520

-    Trong khi cài đặt các chương trình, không được nhấc tay nghe lên
-    Điện thoại đơn giản không màn hình với cc chức năng sau
*    Phím “Redial”: Quay lại số đ gọi gần nhất
*    Phím “Flash”: Chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ
*    Phím quay nhanh “M1”, “M2” v “M3”
*    Cổng Data port
*    Công tắc chuyển đổi chế độ quay số “Tone/Pulse”
*    Có thể treo tường
-    Nhiệt độ an toàn cho máy: 50C – 400C.
-    Độ ẩm cho phép: 20 % - 80 %.
1.    Lưu số điện thoại vào danh bạ
-    Nhấn phím “Program”
-    Nhấn phím nhớ “ M1” hay “M2” hoặc “M3”
-    Nhấn số điện thoại cần lưu
-    Nhấn phím “Program”
2.    Quay số điện thoại trong danh bạ.
-    Nhấc tay nghe lên, nhấn các phím nhớ “M1”, “M2” hay “M3” mà bạn muốn gọi.
-    Máy sẽ tự động quay số.
3.    Xóa số lưu trong danh bạ
-    Nhấn phím “program”
-    Sau đó nhấn phím nhớ lưu số cần xóa “M1”, “M2” hay “M3”
-    Nhấn phím “Pause”
-    Sau đó nhấn phím “program”

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi
    -    Trung tâm bảo hành    :    08. 39955880