Tủ Ekorack và phụ kiện

Tủ Ekorack và phụ kiện

Thông tin nhanh về sản phẩm

 • EKORACK - STANDARD Series

  Mã SP MÔ TẢ
  TỦ 19" TREO TƯỜNG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
  EKOWALL6 Tủ 19" 6U treo tường - EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
  EKOWALL Tủ 19" 9U treo tường - EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
  EKOWALL10 Tủ 19" 10U treo tường - EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
  EKOWALL12 Tủ 19" 12U treo tường - EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
  TỦ 19" ĐỨNG - CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM)
  SÂU 600mm
  EKOC1260 Tủ 19" 12U - EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC1560 Tủ 19" 15U - EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC2060 Tủ 19" 20U - EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC2760 Tủ 19" 27U - EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC3660 Tủ 19" 36U - EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC4260 Tủ 19" 42U - EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  SÂU 800mm
  EKOC1580 Tủ 19" 15U - EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC2080 Tủ 19" 20U - EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC2780 Tủ 19" 27U - EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC3680 Tủ 19" 36U - EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC4280 Tủ 19" 42U - EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  SÂU 1000mm
  EKOC15100 Tủ 19" 15U - EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC20100 Tủ 19" 20U - EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC27100 Tủ 19" 27U - EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC36100 Tủ 19" 36U - EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC42100 Tủ 19" 42U - EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  EKOC45100 Tủ 19" 45U - EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  SÂU 1100mm
  EKOC42110 Tủ 19" 42U - EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
  TỦ 19" ĐỨNG - CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
  SÂU 600mm
  EKOC1260CL Tủ 19" 12U - EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC1560CL Tủ 19" 15U - EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC2060CL Tủ 19" 20U - EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC2760CL Tủ 19" 27U - EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC3660CL Tủ 19" 36U - EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC4260CL Tủ 19" 42U - EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  SÂU 800mm
  EKOC1580CL Tủ 19" 15U - EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC2080CL Tủ 19" 20U - EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC2780CL Tủ 19" 27U - EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC3680CL Tủ 19" 36U - EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC4280CL Tủ 19" 42U - EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  SÂU 1000mm
  EKOC15100CL Tủ 19" 15U - EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC20100CL Tủ 19" 20U - EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC27100CL Tủ 19" 27U - EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC36100CL Tủ 19" 36U - EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC42100CL Tủ 19" 42U - EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  EKOC45100CL Tủ 19" 45U - EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  SÂU 1100mm
  EKOC42110CL Tủ 19" 42U - EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
  TỦ 19" ĐỨNG - RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM)
  SÂU 800mm
  EKOC278080CL Tủ 19" 27U - EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH.  Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC368080CL 19" Tủ 36U - EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC428080CL Tủ 19" 42U - EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC458080CL Tủ 19" 45U - EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  SÂU 1000mm
  EKOC2710080CL Tủ 19" 27U - EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC3610080CL Tủ 19" 36U - EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC4210080CL Tủ 19" 42U - EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  EKOC4510080CL Tủ 19" 45U - EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
  OPEN RACK 19" (BẢO HÀNH 5 NĂM)
  EKOOR22 Khung Rack 19" 22U - EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
  EKOOR24 Khung Rack 19" 24U - EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
  EKOOR27 Khung Rack 19" 27U - EKOOR27,  640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
  EKOOR42 Khung Rack 19" 42U - EKOOR42,  640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
  EKOOR42F Khung Rack 19" 42U - EKOOR42F, 530mmD x 400mmW x 1,950mmH, Đế cố định sàn (dùng để gắn với khung quản lý cáp dọc dạng tay xiên)
  KHUNG QUẢN LÝ CÁP DỌC TAY XIÊN (GẮN VÀO OPEN RACK)
  EKOVCM250 Khung quản lý cáp dọc sâu 250mm - EKOVCM250,  250mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19" 42U đế cố định sàn)
  EKOVCM340 Khung quản lý cáp dọc sâu 340mm - EKOVCM340,  340mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19" 42U đế cố định sàn)
  KHUNG GIÁ MDF (BẢO HÀNH 3 NĂM)
  EKOFRADX100 Khung gắn ADX 100/ Profile Module
  EKOMDF108A Khung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi - EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOC4530MDF108A Tủ 19" 45U - EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
  EKOC4530MDF91 Tủ 19" 45U - EKOC4530MDF91, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
  EKOC426070MDF91 Tủ 19" 42U - EKOC426070MDF91, 600mmD x 700mmW x 2.050mmH, gắn sẵn 3 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
  HỘP ĐẤU DÂY (BẢO HÀNH 1 NĂM)
  EKOIDF50 Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOIDF100 Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOIDF200 Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOIDF400 Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOIDF600 Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  EKOIDF800 Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
  PHỤ KIỆN (BẢO HÀNH 1 NĂM)
  EKOFS40OR Khay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19"
  EKOFS45 Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm
  EKOFS60 Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm
  EKOFS80 Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm
  EKOFS90 Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm
  EKOSS45 Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm
  EKOSS60 Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm
  EKOSS80 Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm
  EKOSS90 Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm
  EKONUT Ốc cài M6 - EKONUT
  EKOFAN Quạt - EKOFAN
  EKOBP1U Tấm che 19" 1U - EKOBP1U
  EKOBP2U Tấm che 19" 1U - EKOBP2U
  EKOBP4U Tấm che 19" 1U - EKOBP4U
  EKOHCMB Thanh quản lý cáp ngang 19" 1U (thép) - EKOHCMB
  EKOHCMBPL Thanh quản lý cáp ngang 19" 1U (nhựa) - EKOHCMBPL
  EKORCM Thanh quản lý cáp 19" phía sau Patch panel - EKORCM
  EKOTROUGH2U Máng đỡ cáp 19" 2U - EKOTROUGH2U
  EKOTROUGHHB25 Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi - EKOTROUGHHB25
  EKOCOMB Dụng cụ chải cáp - EKOCOMB
  ĐẾ INOX GẮN PHIẾN
  EKOBMF5 Đế inox 5 way gắn tường - EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)
  EKOBMF8 Đế inox 8 way gắn tường - EKOBMF8 - loại cao (dành cho phiến 2/8)
  EKOBMF8S Đế inox 8 way gắn tường - EKOBMF8S - loại thấp 45mmH (dành cho phiến 2/8)
  EKOBMF10 Đế inox 10 way gắn tường - EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)
  EKOBMF11 Đế inox 11 way gắn tường - EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)
  EKOBMF15 Đế inox 15 way gắn rack 19" - EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10) 
  EKOBMF17 Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17 - loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)
  EKOBMF17HB8 Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17HB8 - loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/8)
  EKOBMF17S Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17S - loại cao 45mmH (dành cho phiến 2/8)
  EKOBMF4HB25 Đế inox 4 way gắn rack 19" - EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25) 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm cùng nhóm

Hỗ trợ mua hàng Hỗ trợ mua hàng
(028) 3995 5880 - (028) 3997 1540 - (028) 7309 6168
Hỗ trợ Viber/ZaloViber / Zalo:
0938 473 168 - 0918 151 957 - 0932 794 168