| Tổng đài Panasonic
10297
Hướng dẫn dội chuông cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Hướng dẫn dội chuông cho tổng đài Panasonic KX-TES824
  1. Điều chỉnh Flash trên CO: Nhập 418-> next -> Co line No ( 1…8/* ) nhập từ 1->8  nếu chọn từ CO 1-> CO 8 nhập “*” nếu chọn tất cả-> select  1200ms -> Store -> end 
  2. Hold: Mode 3 lệnh 104
Chúc các bạn thành công!