Siemens DSS 90 key for Optipoint 500 standard

Siemens DSS 90 key for Optipoint 500 standard

Thông tin nhanh về sản phẩm

 • Tên tổng đài: Siemens DSS 16 key for Optipoint 500 standard
 • Xuất xứ: Germany / Brazil
 • Màu sắc: Trắng, đen
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí

Sản phẩm cùng loại

Tổng đài điện thoại Siemens OpenStage 30T
Bàn kỹ thuật số 8 phím giám sát, màn hình hiển thị 2 dòng.
Dùng để mở rộng, để giám sát máy nhánh cho 1 Openstage key module 15 (18 phím giám sát) hoặc 1 Openstage Busy lamp Field 40 (90 phím giám sát)
tong dai dien thoai siemens openscape business x3w
Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X3W
Part no: OpenScape Business X3W
 • Tên tổng đài: Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X3W
 • Mã tổng đài: Siemens OpenScape Business X3W
 • OpenScape Business V1 X3W System Box, Wall-Mount Design, LAN/WAN, 2×S0 / 8×UP0/E / 4×analog (a/b)
 • SDHC card with software
 • Mainboard and power supply
 • Integrated MDF
 • 2 slots for optional system cards
 • 2 GigE LAN ports (customer LAN, Service)
 • 1 GigE WAN port (direct internet access)
 • 1 USB port (Service)
 • WITHOUT mains power cord 
 • Maximum possible configuration:
 • Up to 500 TDM telephones and IP workpoints in total
 • Up to 500 IP subscribers
 • Up to 4 ITSP supported (up to 60 channels)
 • Up to 36 analog and 8 digital subscribers or
 • Up to 24 digital and 4 analog subscribers
 • Up to 20 exchange/network connections (analog lines/digital channels)
 • Up to 7 cordless base stations for up to 32 cordless handsets (direct connection of base stations to UP0/E ports on mainboard). CMA module required if more than one base station is configured, or if more than 2 B-channels of the base station are used. 
 • Configuration variant with Smart UC:
 • Up to 50 Smart UC users
 • Company Autoattendant 
 • Configuration variant with UC Suite:
 • Up to 500 UC Suite users and UC functions
 • Up to 64 contact center agents 
 • Giải phăp và cấu hình hệ thống tổng đài cao cấp Siemens được báo theo yêu cầu khách hàng, vui lòng liên hệ: 092 888 2345 - info@namlong.vn 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí
Call 0928 882 345
View: 26186
tong dai dien thoai siemens openscape business x5r
Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X5R
Part no: OpenScape Business X5R
 • Tên tổng đài: Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X5R
 • Mã tổng đài: Siemens OpenScape Business X5R
 • OpenScape Business V1 X5R System Box, Wall-Mount Design, LAN/WAN, 2×S0 / 8×UP0/E / 4×analog (a/b)
 • SDHC card with software
 • Mainboard and power supply
 • Integrated MDF
 • 6 slots for optional system cards
 • 2 GigE LAN ports (customer LAN, Service)
 • 1 GigE WAN port (direct internet access)
 • 1 USB port (Service)
 • WITHOUT mains power cord 
 • Maximum possible configuration:
 • Up to 500 TDM telephones and IP workpoints in total
 • Up to 500 IP subscribers
 • Up to 320 integrated Voice Mailboxes (on mainboard)
 • Up to 4 ITSP supported (up to 60 channels)
 • Up to 68 analog and 8 digital subscribers or
 • Up to 56 digital and 4 analog subscribers
 • Up to 52 exchange/network connections (analog lines/digital channels)
 • 1 digital S2 (E1) exchange trunk (ISDN PRI)
 • Up to 7 cordless base stations for up to 32 cordless handsets (direct connection of base stations to UP0/E ports on mainboard). CMA module required if more than one base station is configured, or if more than 2 B-channels of the base station are used.
 • Configuration variant with Smart UC:
 • Up to 50 Smart UC users
 • Company Autoattendant 
 • Configuration variant with UC Suite:
 • Up to 500 UC Suite users and UC functions
 • Up to 64 contact center agents 
 • Giải phăp và cấu hình hệ thống tổng đài cao cấp Siemens được báo theo yêu cầu khách hàng, vui lòng liên hệ: 092 888 2345 - info@namlong.vn 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí
Call 0928 882 345
View: 28774
tong dai dien thoai siemens openscape business x8
Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X8
Part no: OpenScape Business X8
 • Tên tổng đài: Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X8
 • Mã tổng đài: Siemens OpenScape Business X8
 • OpenScape Business V1 X8 System Box,
 • Wall-Mount Design, LAN/WAN, 0×S0 / 0×UP0/E / 0×analog (a/b)
 • SDHC card with software
 • Mainboard and power supply
 • Including 2 LUNA2 power supply units
 • 9 slots for optional system cards
 • 2 GigE LAN ports (customer LAN, Service)
 • 1 GigE WAN port (direct internet access)
 • 1 USB port (Service)
 • WITHOUT mains power cord
 • Maximum possible configuration:
 • Up to 500 TDM telephones and IP workpoints in total
 • Up to 500 IP subscribers
 • Up to 320 integrated Voice Mailboxes (on mainboard)
 • Up to 4 ITSP supported (up to 60 channels)
 • Up to 384 standard telephones (including Cordless handsets)
 • Up to 4 SLC16N line cards for up to 64 base stations with up to 250 Cordless handsets
 • Up to 250 analog and digital exchange/network connections in total (including ITSP channels)
 • Up to 128 analog exchange/network connections
 • Up to 180 digital exchange/network connections (S2M B-channels)
 • Configuration variant with Smart UC:
 • Up to 50 Smart UC users
 • Company Autoattendant 
 • Configuration variant with UC Suite:
 • Up to 500 UC Suite users and UC functions
 • Up to 64 contact center agents 
 • Giải phăp và cấu hình hệ thống tổng đài cao cấp Siemens được báo theo yêu cầu khách hàng, vui lòng liên hệ: 092 888 2345 - info@namlong.vn 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí
Call 0928 882 345
View: 30756
tong dai dien thoai siemens openscape business x5w
Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X5W
Part no: OpenScape Business X5W
 • Tên tổng đài: Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X5W
 • Mã tổng đài: Siemens OpenScape Business X5W
 • OpenScape Business V1 X5W System Box, Wall-Mount Design, LAN/WAN, 2×S0 / 8×UP0/E / 4×analog (a/b)
 • SDHC card with software
 • Mainboard and power supply
 • Integrated MDF
 • 6 slots for optional system cards
 • 2 GigE LAN ports (customer LAN, Service)
 • 1 GigE WAN port (direct internet access)
 • 1 USB port (Service)
 • WITHOUT mains power cord 
 • Maximum possible configuration:
 • Up to 500 TDM telephones and IP workpoints in total
 • Up to 500 IP subscribers
 • Up to 320 integrated Voice Mailboxes (on mainboard)
 • Up to 4 ITSP supported (up to 60 channels)
 • Up to 68 analog and 8 digital subscribers or
 • Up to 56 digital and 4 analog subscribers
 • Up to 52 exchange/network connections (analog lines/digital channels)
 • 1 digital S2 (E1) exchange trunk (ISDN PRI)
 • Up to 7 cordless base stations for up to 32 cordless handsets (direct connection of base stations to UP0/E ports on mainboard). CMA module required if more than one base station is configured, or if more than 2 B-channels of the base station are used.
 • Configuration variant with Smart UC:
 • Up to 50 Smart UC users
 • Company Autoattendant 
 • Configuration variant with UC Suite:
 • Up to 500 UC Suite users and UC functions
 • Up to 64 contact center agents 
 • Giải phăp và cấu hình hệ thống tổng đài cao cấp Siemens được báo theo yêu cầu khách hàng, vui lòng liên hệ: 092 888 2345 - info@namlong.vn 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí
Call 0928 882 345
View: 19626
tong dai dien thoai siemens openscape business x3r
Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X3R
Part no: OpenScape Business X3R
 • Tên tổng đài: Tổng đài điện thoại Siemens OpenScape Business X3R
 • Mã tổng đài: Siemens OpenScape Business X3R
 • OpenScape Business V1 X3R System Box,
 • Wall-Mount Design, LAN/WAN, 2×S0 / 8×UP0/E / 4×analog (a/b)
 • SDHC card with software
 • Mainboard and power supply
 • Integrated MDF
 • 2 slots for optional system cards
 • 2 GigE LAN ports (customer LAN, Service)
 • 1 GigE WAN port (direct internet access)
 • 1 USB port (Service)
 • WITHOUT mains power cord 
 • Maximum possible configuration:
 • Up to 500 TDM telephones and IP workpoints in total
 • Up to 500 IP subscribers
 • Up to 4 ITSP supported (up to 60 channels)
 • Up to 36 analog and 8 digital subscribers or
 • Up to 24 digital and 4 analog subscribers
 • Up to 20 exchange/network connections (analog lines/digital channels)
 • Up to 7 cordless base stations for up to 32 cordless handsets (direct connection of base stations to UP0/E ports on mainboard). CMA module required if more than one base station is configured, or if more than 2 B-channels of the base station are used. 
 • Configuration variant with Smart UC:
 • Up to 50 Smart UC users
 • Company Autoattendant 
 • Configuration variant with UC Suite:
 • Up to 500 UC Suite users and UC functions
 • Up to 64 contact center agents 
 • Giải phăp và cấu hình hệ thống tổng đài cao cấp Siemens được báo theo yêu cầu khách hàng, vui lòng liên hệ: 092 888 2345 - info@namlong.vn 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí
Call 0928 882 345
View: 21335

Sản phẩm cùng nhóm

Hỗ trợ mua hàng Hỗ trợ mua hàng
(028) 3995 5880 - (028) 3997 1540 - (028) 7309 6168
Hỗ trợ Viber/ZaloViber / Zalo:
0938 473 168 - 0918 151 957 - 0932 794 168