| Tổng đài Panasonic
2795
Hướng dẫn sử dụng Tổng đài Panasonic KX-TEB308
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824, KX-TEB308, KX-TA308, KX-TA616
Xem thêm thông tin: www.namlong.vn

I.    Gọi nội bộ :
-    Nhấc máy -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) -> nói chuyện

II.    Gọi Operator :
-    Nhấc máy -> nhấn số ( 0/ 9 ) -> nói chuyện .

III.    Gọi ra ngoài chiếm ngẫu nhiên CO
-    Nhấc máy -> nhấn số ( 0/ 9 ) chiếm CO -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện .

IV.    Chiếm trực tiếp CO gọi ra ngoài
-    Nhấc máy -> nhấn số ( 81-> 88 ) chiếm CO -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện .

V.    Gọi bằng Account Code :
-    Nhấc máy -> nhấn số 9 ( 81/ 88 ) chiếm CO -> nhấn ** -> Pass word ( account code ) -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện .

VI.    Call Pickup : Rước cuộc gọi
•    Plant 1 :
-    Rước theo nhóm : Nhấc máy -> nhấn số 40 ->  nói chuyện .
-    Rước trực tiếp : Nhấc máy -> nhấn số 4 + Ext No ->  nói chuyện .
•    Plant 2,3 :
-    Rước theo nhóm : Nhấc máy -> nhấn số #40 ->  nói chuyện .
-    Rước trực tiếp : Nhấc máy -> nhấn số #4 1+ Ext No ->  nói chuyện .

VII.    Chuyển cuộc gọi :
•    Chuyển nội bộ :
-    Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch -> nhấn số Ext hoặc nhấn phím trên
DSS -> gác máy .
•    Chuyển trên đường CO :
-    Đang nói chuyện nhấn Transfer -> nhấn 9 ( 81 -> 88 ) -> nhấn số điện thoại -> gác máy .

VIII.    Đàm thoại tay ba :
-    Nhấc máy -> nhấn số 9 ( 81/ 88 ) -> nhấn số điện thoại ->  nói chuyện-> nhấn CONF/   Flash / Hookswitch -> nhấn số Ext -> nói chuyện -> nhấn CONF/ Flash -> Hookswitch -> nhấn nsố 3 -> 3 người nói chuện cùng lúc .

IX.    Ghi âm bản tin thường :
-    Program -> 9 -> 1 -> OGM no (có 8 OGM từ OGM1-> OGM8) -> Record(bắt đầu đọc bản tin -> Store ( kết thúc bản tin và lưu bản tin) .
 Nghe lại : Program -> 9 -> 2 -> OGM No (1->8)

X.    Ghi âm bản tin 3 cấp : DISA AA
•    Bản tin cấp 2 : 2 level AA
-    Program -> 9 -> 3 -> AA No for 2 level DISA OGM ( 0-9 ) + * -> Record (thu)-> Store Ví dụ: Program -> 9 -> 3 -> 3* ->Record(thu) -> Store(khi gọi vô nghe bản tin tổng bấm số 3
thì sẽ phát tiếp bản tin cấp 2)
•    Bản tin 3 cấp : 3 level AA
-    Program -> 9 -> 3 -> AA No for 2 level DISA OGM ( 0-9 ) -> AA No for 3 level DISA OGM ( 0-9 ) -> Record (thu) -> Store .
Ví dụ: Program -> 9 -> 3 -> 3 ->1 -> Record(thu) -> Store(khi gọi vô nghe bản tin tổng bấm số 3 phát bản tin cấp cấp 2 bấm tiếp số 1 phát bản tin cấp 3 nếu bấm tiếp số từ số 0->9 thì sẽ đổ chuông những máy được gán trong chương trình Disa ba cấp)

XI.    Nghe lại bản tin 3 cấp : DISA AA
•    Bản tin cấp 2 :
-    Program -> 9-> 4 -> AA No for 2 level DISA OGM ( 0-9 )  ->  *.
•    Bản tin cấp 3 :
-    Program -> 9-> 4 -> AA No for 2 level DISA OGM ( 0-9 )  -> AA No for 3 level DISA OGM ( 0-9 )

XII.    Lưu số trên bàn DSS từ bàn lập trình và bàn DSS:
•    Lưu số Ext :
-    Program # * -> nhấn phím cần lưu  trên bàn DSS -> nhấn phím số “1”(trên bàn lập trình) -
> số Ext -> store .
•    Lưu số CO  :
-    Program # * -> nhấn phím cần lưu  trên bàn DSS -> nhấn phím số “0”(trên bàn lập trình)-
> số CO -> store .
•    Lưu số quay nhanh  :
-    Program # * -> nhấn phím cần lưu trên bàn DSS ->  nhấn phím số “2”  trên  bàn lập trình-
> nhấn số  “9” -> số cần lưu  -> Store .

XIII.    Call Forwarding :
•    All call tấc cả cuộc gọi vào sẽ Forward đến moat máy khác được gán
-    Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 1 -> Ext No -> # -> gác máy .
-    Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 0 -> gác máy .
•    Busy / No answer khi gọi vào máy bị bận hoặc không trả lời thì sẽ forward cuộc gọi đến máy khác đã được gán
-    Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 2 -> Ext No -> # -> gác máy .
-    Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 0 -> gác máy .
•    To outside CO line cuộc gọi sẽ được forward trên đường CO đến một máy cố định hay máy di động đã được gán
-    Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 -> số điện thoại  -> # -> gác máy .
-    Cancel : nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 0 -> # .
•    Follow me :
-    Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 5 -> Ext No -> # -> gác máy .
-    Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 8 -> Ext No -> # -> gác máy .XIV.    Tránh làm phiền : DND sẽ không có chuông đổ khi có cuộc gọi đến
-    Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 4 -> # -> gác máy .
-    Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 0 -> # -> gác máy .

XV.    Khoá bà phím chỉ nhận cuộc gọi không thực hiện cuộc gọi
-    Lock : Nhấc máy nhấn 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy .
-    Unlock : Nhấc máy nhấn 77 -> Password -> # -> gác máy .

XVI.    Chuyển chế độ ngày đêm bằng tay ở máy Operator :
-    Ngày : Nhấc máy -> 780 -> # -> gác máy .
-    Đêm : Nhấc máy -> 781 -> # -> gác máy .

XVII.    Kiểm tra chế độ ngày đêm ở máy Operator :
-    Không nhấc máy nhấn phím # .

XVIII.    Xoá cài đặc chức năng ở máy con
-    Nhấc máy -> 79 -> # -> gác máy .
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi
-    Trung tâm bảo hành    :    39955880